Copyright © 2020 - Pelckmans uitgevers.

Sta jij binnenkort weer met veel goesting voor de klas? Dat horen we maar 
al te graag! We bezorgen je zelfs graag wat extra inspiratie. 

Hoe implementeer jij de onderwijsvernieuwing bijvoorbeeld in jouw manier van lesgeven? Het is immers niet evident om de nieuwe eindtermen en leerplandoelen door élke leerling te laten bereiken.

Of het hebben van een positieve relatie met je leerlingen? Dat is toch wat elke leerkracht wil? Maar wat te doen als kinderen of jongeren zich misdragen? Hoe streng mag je nog zijn? En hoe kun je je impact als leerkracht vergroten?

Aan de hand van drie webinars wil Pelckmans je extra inspiratie bezorgen voor het komende schooljaar. Bepaal zelf over welk onderwerp je graag meer te weten komt, schrijf je in en volg alles vanop jouw favoriete plek.

Ik schrijf me in!

Bij het begin van het schooljaar zet je ongetwijfeld in op het opbouwen van een goede band met al je leerlingen. Maar hoe kan je dat zo doen, dat ook je verwachtingen van hen duidelijk neergezet worden? En hoe kan je dat doen op een verbindende, maar toch krachtige manier? Vanuit het gedachtegoed Nieuwe Autoriteit geeft Hilde Leonard je een aantal heel concrete ideeën.

Nieuwe autoriteit. Ideeën voor een sterke start van het schooljaar

Over Nieuwe autoriteit/verbindend gezag voor het onderwijs

Gezag is in deze tijden geen vanzelfsprekendheid meer. Er is vandaag veel aandacht voor een positieve relatie met leerlingen. Maar wat te doen als kinderen of jongeren zich misdragen? Hoe streng mag je nog zijn? Mag er nog gestraft worden? Binnen één school leven vaak heel uiteenlopende antwoorden op deze vragen. Het gevolg is twijfel en onmacht.

Haim Omer ontwikkelde nieuwe autoriteit (in Nederland ook verbindend gezag genoemd) als antwoord op deze onmacht. Leraren vormen samen met ouders een ondersteunend netwerk, waarin aanwezigheid, zelfcontrole, een goede relatie met leerlingen en verzet tegen ongewenst gedrag de kernelementen zijn. Gezag en relatie, grenzen en warmte zijn in dit gedachtegoed met elkaar verbonden. In dit boek laat Omer zien hoe leraren meer antwoorden hebben op onacceptabel gedrag dan alleen maar straffen om hun gezag op een krachtige manier vorm te geven. 

Nieuwe autoriteit/verbindend gezag voor het onderwijs is voor leraren, schoolteams en geïnteresseerde ouders een wegwijzer om samen sterker te worden in gezag.  

Ik schrijf me in voor het webinar en ontvang 10% korting op het boek
Lekker lang levenAdemruimteDe kracht van slapenDe plantaardige keuken van Tartelies

Hilde Leonard

Nieuwe autoriteit. Ideeën voor een sterke start van het schooljaar.

Woensdag 19/08/2020 – 11u

Herbekijk dit webinar

Hoe integreer jij de onderwijsvernieuwing komend schooljaar in jouw lessen? In dit webinar gaat leerkracht en illustrator Arnoleon in gesprek met Ingrid Molein, één van de auteurs van het boek 'De herziene taxonomie van Bloom in de klas'. Ingrid Molein vertelt hoe je aan de slag kunt gaan en hoe je ervoor zorgt dat élke leerling de nieuwe eindtermen en leerplandoelen bereikt.

Onderwijsvernieuwing secundair onderwijs: hoe ga ik aan de slag?

Over De herziene taxonomie van Bloom in de klas

Met de modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen werden nieuwe eindtermen vastgelegd. Om de communicatie tussen overheid, onderwijsnetten, leerkrachten en leerlingen optimaal af te stemmen, werd ervoor gekozen om de eindtermen en leerplannen uit te schrijven op basis van de herziene taxonomie van Bloom, door Krathwohl & Anderson.

De herziene taxonomie van Bloom in de klas analyseert in zes delen hoe je als leerkracht lessen kan ontwerpen zodat je leerlingen eindtermen en leerplandoelen kunnen bereiken. De originele editie van De taxonomie van Bloom in de klas werd in deze nieuwe versie aangevuld met twee domeinen: het affectieve en het psychomotorische domein.

Deel 1 De herziene taxonomie van Bloom, wat betekent dat?
Deel 2 Het cognitieve domein
Deel 3 Het affectieve domein
Deel 4 Het psychomotorische domein
Deel 5 Het lesontwerp met de taxonomie
Deel 6 Eindtermen en leerplannen: waarom dit kader gebruiken?

Dit boek is een onmisbare inspiratiegids, een aanrader voor iedereen die met de nieuwe eindtermen en leerplannen aan de slag gaat.

Ik schrijf me in voor het webinar en ontvang 10% korting op het boek

Over Je hoort wat in een klaslokaal van Arnoleon

Van toetsen met een nietje tot de eeuwige strijd met het ‘smaartbord’, van fantoomluizen in de leraarskamer tot de levenswijsheden van de Kevin (K-Style voor de vrienden). Als geen ander vat ARNOLEON het leven voor de klas samen in deze bundeling hilarische en herkenbare cartoons. What happens in het klaslokaal, vind je in dit boek! 

Ingrid Molein & Arnoleon

Herbekijk dit webinar

Onderwijsvernieuwing secundair onderwijs: hoe ga ik aan de slag?

Woensdag 16/09/2020 – 14u

XXX:
Je impact als leerkracht vergroten

xxxx XX/09/2020 – XXu

Meer informatie

Annick Jehaes & Liesbet Moortgat

Herbekijk dit webinar

Je impact als leerkracht vergroten.

Woensdag 23/09/2020 – 14u

Op welk moment kreeg jij ‘goesting’ om voor de klas te gaan staan? Vanuit welke drijfveren koos jij voor 'het onderwijs'? En hoe probeer jij dag in dag uit het verschil te maken? Annick Jehaes en Liesbet Moortgat willen je dagelijkse inspanningen als onderwijsprofessional erkennen, (je) tonen hoeveel impact je nu al hebt en je inspireren om je motivatie en werkplezier te behouden of meer nog, te versterken.

Je impact als leerkracht vergroten.

Ik schrijf me in voor het webinar en ontvang 10% korting op het boek

Over Je impact als leerkracht vergroten

Je impact als leerkracht vergroten leert je hoe die inspanningen een maximaal rsultaat kunnen opleveren. Hoe je een blijvende impact hebt en hoe je (binnen onderwijs) echt het verschil maakt (voor een leerling). Aan de hand van drie ankerpunten – authenticiteit, samenwerking en participatie – loodsen de auteurs je doorheen deze praktijkgerichte gids. Stapsgewijs leer je je daadkracht versterken en zie je je ‘goesting’ om les te geven toenemen.

De theoretische inzichten in het boek worden naar jouw specifieke schoolomgeving en lespraktijk vertaald. Persoonlijke getuigenissen van leerkrachten met zeer uiteenlopende achtergronden en opdrachten, laten een beklijvende indruk achter en tonen de sterke voeling van dit boek met wat leeft binnen het hedendaagse onderwijs. Je impact als leerkracht vergroten richt zich zowel tot ervaren leerkrachten met veel onderwijsjaren op de teller als studenten in de lerarenopleiding en mensen die nog maar net voor de klas staan.